Pastorale Beradingsdienste

Persoonlike Pastorale Berading

Individuele pastorale berading help persone in moeilike lewens-omstandighede om aan te pas by lewensveranderinge en om nuwe vaardighede te ontwikkel om met nuwe persoonlike ervarings saam te leef.

Pastorale berading is ‘n langtermyn, teologies grondige hulpproses wat daarop gemik is om fundamentele en blywendende veranderinge in die mens se persoonlikheid, geestelike waardes en denkwyse aan te bring, deur van struikelblokke wat persoonlike en geestelike groei verhinder, ontslae te raak.

Die Here my God het my geleer om die regte woorde te gebruik sodat ek die wat moeg is, kan moed inpraat. Elke more laat Hy my opnuut weer luister, laat my luister soos ‘n leerling moet luister (Jes 50:4).

PASTORALE
BERADINGSTEMAS:

Traumaberading

Huweliksberading

Gesinsberading

Depressie en angs

Konflikhantering

Rousmart

Jeugbegeleiding

Destruktiewe romantiese verhoudings

Dwelm- en alkoholafhanklikheid