Pastorale Beraders

two-woman-chatting-1311518

Dr Frans Minnie

 

Dr Frans Minnie is ‘n opgeleide teoloog en pastorale berader wat spesialiseer in die begeleiding van persone wat traumatiese insidente beleef het, asook hulp met huweliksberading, gesinsberading, konflikhantering, depressie en angs, rousmart.

 

Dr Frans Minnie doen berading by beradingskantore in onderskeidelik Potchefstroom, Pretoria, Vanderbijlpark en Kaapstad (Durbanville).

 

Dr Minnie kan gekontak word op selnommer 082 787 4583 of epos fgminnie@iafrica.com.

Ds Louis Buys

 

Ds Louis Buys is ‘n opgeleide teoloog en pastorale berader wat spesialiseer in die rousmart en sterwensbegeleiding, trauma, konflikhantering, depressie en angs, gesinsbegeleiding, huweliksberading.

 

Ds Buys hanteer die pastorale beradings aan die Oos Rand met kantoor in Benoni en sal ook per afspraak beradenes in Rustenburg-omgewing sien.

 

Ds Buys kan gekontak word op selnommer 082 927 2034 of epos louis@gkbenoni.co.za.

Reformanda Pastorale Beradingsdienste maak ook gebruik van pastorale beraders elders in land soos benodig. Kontak Dr Frans Minnie vir verwysings.